Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 2.14b (Uitzondering bijstand risico-inventarisatie en -evaluatie)

Artikel 2.14b is bij besluit van 5 december 2006 (Stb. 674) in overeenstemming gebracht met de wijziging van artikel 14, van de wet. Voorts is dit artikel gewijzigd bij besluit van 10 december 2007 (Stb. 525). Zie hiervoor de toelichting op het vervallen van het derde lid van artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het oorspronkelijke eerste lid van artikel 2.14b is thans ondergebracht in artikel 14, twaalfde lid van de wet. Op grond van dit laatste artikel is het voor kleine bedrijven en instellingen onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden niet noodzakelijk dat een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren