Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 28a

In artikel 28a van de Arbeidsomstandighedenwet wordt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid toegekend om een last onder bestuursdwang op te leggen. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de aangewezen toezichthouders op de Arbeidsomstandighedenwet (veelal de ambtenaren van de Arbeidsinspectie).

Last onder bestuursdwang

De last onder bestuursdwang wordt in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedefinieerd als een herstelsanctie inhoudende:

  • een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding én

  • de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te brengen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren