Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XIIa behorend bij artikel 4.17b

Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht (WDA&T) op certificatie-instellingen behorend bij het: certificatieschema voor het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige

Document: WDAT-VD

INHOUD

1.

Inleiding

2.

Definities

3.

Werkveldspecifieke kenmerken

3.1

Beschrijving document

3.2

Actieve partijen

3.3

Risicoanalyse m.b.t. functioneren CKI

4.

Eisen ten behoeve van de aanwijzing

4.1

Persoonscertificatie Vuurwerkdeskundige

4.2

Centraal College van Deskundigen SCVE

4.3

Klachten en bezwaarschriften

4.4

Onderhoud van het WSCS-VD

4.5

Certificatiepersoneel

4.6

Uitbesteding

4.7

Eisen aan personeel van onderaannemers

4.8

Instructies, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid

4.9

Personeelsdossiers

4.10

Gegevens op het certificaat

4.11

Toezicht op de certificaathouder

4.12

Hercertificatie

4.13

Gebruik van het persoonscertificaat en beeldmerken

4.14

Aanwijzingscriteria

5.

TOEZICHT

6.

MAATREGELEN

1 Inleiding Het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk, het ter plaatse opbouwen, installeren, monteren, assembleren en na ontbranding verwijderen van professioneel vuurwerk, alsmede het bewerken, verwerken, verpakken, herverpakken, voormonteren, monteren en assembleren van professioneel

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren