Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: J.N. Schouten
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Deskundigheidseisen keurmeester

Door de overheid wordt een keuringsklasse-indeling van arbeidsmiddelen aangehouden, die aangeeft welke eisen aan de keurmeester (en aan de organisatie waar de keurmeester werkzaam is), worden gesteld. Een groter risico leidt tot een indeling in een hogere keuringsklasse.

Arbeidsmiddelen kunnen op grond van het risico worden ingedeeld in zeven klassen met verschillende keuringsverplichtingen. De klasse wordt bepaald op grond van drie variabelen: effect E, blootstellingsduur B en faalkans zonder keuringen F.

Het effect E is het maximale effect dat een gebruiker of een derde kan overkomen als gevolg van het niet keuren van het middel. Om dit effect

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren