Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 1.13 (Uitzonderingen Arbobeleid en horen)

Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat artikel 3, eerste lid, onder c, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, met uitzondering van de ergonomische aspecten van de arbeid, en artikel 3, eerste lid, onder d, voor zover niet betrekking hebbend op de veiligheid en gezondheid, niet van toepassing is op leerlingen respectievelijk studenten in onderwijsinrichtingen.

Genoemde bepalingen van artikel 3, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet luiden als volgt:

    de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren