Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico’s werken in en met verontreinigde bodem

Voorafgaand aan het werken in een verontreinigde bodem is een bodemonderzoek uitgevoerd of is op basis van voorgaande bodemonderzoeken bekend wat de kwaliteit van de bodem is. Bij het bodemonderzoek is in specifieke gevallen ook gekeken naar de aanwezigheid van asbest in de bodem en naar de kwaliteit van het grondwater. Het is vooral van belang dat het uitgevoerde bodemonderzoek aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden, bijvoorbeeld qua diepte van de graafwerkzaamheden en de mogelijke invloed van het grondwater. Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt bepaald in welke concentraties de verontreinigingen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren