Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage X behorend bij artikel 4.16 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Certificatieschema Springmeester Paragraaf 1 Definities Begrip of afkorting Betekenis a. Aanvrager van een certificaat : De persoon die bij de certificaatverstrekker een aanvraag doet voor het verstrekken van het certificaat springmeester b. Calamiteit : Een (ernstige) ongewenste gebeurtenis waarbij gevaar voor gezondheid en veiligheid bestaat c. Certificaat springmeester : Een certificaat springmeester als bedoeld in artikel 4.8, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit juncto artikel 20 van de Arbeidsomstandighedenwet. Een certificaat wordt beschouwd als een verklaring van overeenstemming (conformiteitverklaring) d. Certificaathouder : Persoon die in het bezit is van een geldig certificaat springmeester e. Certificaat-verstrekker : De Minister van SZW of een door de Minister van SZW aangewezen instelling als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren