Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving sociale veiligheid

Werk en school

De werkgever is op basis van de Arbowet verplicht om risico’s voor de werknemer als gevolg van pesten, intimidatie, agressie en geweld binnen een bedrijf te beheersen. De Wet Veiligheid op School stelt eisen aan het waarborgen van veiligheid voor scholieren, waaronder het voorkomen van en ingrijpen bij pesten.

Gebouw, wijk en stad

CPTED kent ook een Europese grondslag. In 1996 startte CEN (de Europese Koepelorganisatie voor Normalisatie) met de ontwikkeling van een set CPTED-normen in Europees verband. Het doel was te komen tot een Europese norm over de bijdrage van stedenbouw, planologie en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren