Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XVIc behorend bij Artikel 6.5, derde lid

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid (WSCS-WOD-D) Hoofdstuk 1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: Ademgas: Een gasmengsel anders dan ademlucht bedoeld om in te ademen tijdens arbeid onder overdruk. De samenstelling van ademgas kan variëren naar gelang de aard van de arbeid onder overdruk waarbij het gebruikt wordt; Ademlucht: Samengeperste lucht en bevat 21% zuurstofgas, minimaal 78% stikstofgas en maximaal 1% overige gassen; Aangedreven gereedschap: arbeidsmiddelen die pneumatisch, hydraulisch, mechanisch of elektrisch dan wel via munitie worden aangedreven; Beheerstichting: Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) zijnde de schemabeheerder, bedoeld in artikel 1.5b, eerste lid, onderdeel m, van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren