Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 2.14a (Taken deskundigen)

Bij toepassing van de maatwerkregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, wordt de werkgever bij de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, bijgestaan door gecertificeerde deskundige personen. In artikel 14, tweede lid, onderdeel a, van de wet is bepaald dat de bijstand bij de taken doeltreffend wordt uitgevoerd. Ter uitvoering hiervan is in het onderhavige artikel bepaald welke gecertificeerde personen bijstand mogen verlenen bij de verschillende taken. In het eerste lid is bepaald dat de bijstand bij het toetsen van de risico-inventarisatie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren