Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen werken in en met verontreinigde bodem

In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt specifiek in artikel 2.28 lid 2b beschreven dat de risico’s ten aanzien van bodemverontreiniging zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit geldt voor alle (bouw)projecten waar grondroerende activiteiten worden uitgevoerd. Dit betekent dat zowel in de ontwerpfase (precontractueel) als in de uitvoeringsfase de risico’s van werken in verontreinigde bodem moeten worden beoordeeld. Volgens de CROW 400 worden veiligheidskundigen betrokken om de specifieke veiligheidsmaatregelen vast te stellen en te verifiëren.

Bij het werken met verontreinigde bodem wordt gewerkt met verschillende veiligheidsklassen. Afhankelijk van de concentratie en het verschil of een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren