Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 3.37n (Nooduitgangen)

Met dit artikel wordt uitvoering gegeven aan punt 7.3, tweede volzin, en punt 7.4, eerste volzin, van afdeling A van de bijlage bij de richtlijn boringen. In artikel 3.6 wordt het aantal en de plaats van nooduitgangen afhankelijk gesteld van het gebruik, de uitrusting en de afmetingen van de arbeidsplaatsen alsmede van het maximum aantal werknemers en andere personen dat zich op deze plaatsen kan ophouden. In afwijking daarvan wordt voor woon- en verblijfsruimten op mijnbouwinstallaties voorgeschreven dat deze tenminste twee afzonderlijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren