Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Er worden vier gebieden van deskundigheid omschreven die in ieder geval in een arbodienst aanwezig dienen te zijn. Voor de keuze en de inhoud van de bedoelde vakgebieden en het niveau van de opleidingen wordt verwezen naar paragraaf 2.5.2, eerste lid van deze toelichting inzake de deskundigheidseisen.

Tweede lid

Het tweede lid geeft aan langs welke weg de deskundigheid en ervaring van personen in de desbetreffende discipline worden vastgesteld.

Het tweede lid bepaalt dat iemand pas deskundig is op een van de vier vakgebieden, genoemd in het eerste lid, als hij beschikt over een daartoe afgegeven certificaat van vakbekwaamheid. De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren