Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet van 23 december 2010 (Stb. 2011, 8)

Wet van 23 december 2010 (Stb. 2011, 8)

Artikel 40 had al in het kader van de Aanpassingswet vierde tranche Awb (Stb. 2009, 265) moeten vervallen, zoals toen al in de memorie van toelichting was aangegeven (zie Kamerstukken II 2006/07, 31 124, nr. 3, p. 98). Om die reden is genoemd artikel met bovenstaand genoemde wet alsnog vervallen. In de memorie van toelichting op genoemde Aanpassingwet vierde tranche Awb is opgenomen dat het eerste lid van artikel 40 vervalt, omdat de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een dwangbevel reeds is toegekend op basis

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren