Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-11-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage IIb behorend bij Artikel 2.8 Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten Document: WSCS-Arbodiensten Onder beheer van: Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) Postbus 12 3740 AA Baarn INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN 3.1. Beschrijving schema 3.2. Risicoanalyse en afbreukcriteria 4. CERTIFICATIEREGLEMENT 4.1. Doelstelling 4.2. Certificatieprocedure 4.3. Certificatiebeslissing 4.4. Geldigheidsduur van het certificaat 4.5. Gegevens op het certificaat 4.6. Klachten over de CKI 4.7. Bezwaarprocedure 4.8. Register voor systeemcertificatgie 4.9. Norminterpretatie 5. TOEZICHT 5.1. Toegang 5.2. Frequentie van het toezicht 5.3. De wijze van uitvoering van het toezicht 5.4. Verslag van bevindingen 5.5. Maatregelen (artikel 1.5.e Arbobesluit) 5.6. Criteria DEEL II: NORMEN 6 WERKVELDSPECIFIEKE EISEN 7 BEOORDELINGSTECHNIEK Bijlage 1: Auditdagen per arbodienst DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Deel 1 van dit certificatieschema bevat algemene uitgangspunten en bepalingen voor certificatie door CKI’s en voorwaarden waaronder de afgifte van certificaten dient te gebeuren. Beschreven wordt achtereenvolgens: •het werkveld waarop dit certificatieschema betrekking heeft (1), •definities (2), •een beschrijving

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren