Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 6.14a (Arbeidsgezondheidskundig onderzoek)

In de artikelen 229, tweede, vierde en zevende lid, en 229a van het Mijnreglement 1964 en de artikelen 149, tweede en vierde lid, en 149a, van het Mijnreglement continentaal plat was voorgeschreven dat personen die worden belast met het verrichten van werkzaamheden onder water of onder druk tevoren en daarna telkens binnen een jaar moesten worden onderworpen aan een geneeskundig onderzoek, gericht op de bijzondere gevaren waaraan zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden blootstaan. Dit onderzoek moest worden verricht door een aan de mijnonderneming verbonden bedrijfsgeneeskundige dienst dan wel bij het ontbreken daarvan of in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren