Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-11-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid, Arbobeleid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen ioniserende straling

De bescherming van de werknemer tegen de risico’s van ioniserende straling wordt geregeld in de Kernenergiewet (Kew). In tegenstelling tot de Arbowet kent de Kew een systeem van vergunningen. In deze vergunningen worden op maat gesneden voorschriften vastgelegd die specifiek gelden voor de betreffende vergunninghouder. Net als de Arbowet is de Kernenergiewet een raamwet. De wet zelf geeft globale regels. Deze regels zijn uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), Ministeriële Regelingen (MR’s) en een Verordening. De belangrijkste AMvB is per februari 2018 het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Dit is de opvolger van het Besluit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren