Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Woord vooraf

Het algemene deel van de toelichting alsmede de artikelsgewijze toelichting daarop zijn samengesteld op basis van de parlementaire stukken terzake. Het gaat hierbij om de oorspronkelijke memorie van toelichting, de schriftelijke met het parlement gewisselde stukken, nota's van wijziging, amendementen en handelingen van de plenaire vergaderingen van Tweede Kamer en Eerste Kamer. Ook met betrekking tot de in de Arbeidsomstandighedenwet inmiddels aangebrachte wijzigingen is van de parlementaire stukken terzake gebruikgemaakt. De opzet van zowel de algemene als de artikelsgewijze toelichting is een historische. Allereerst wordt ingegaan op de oorspronkelijke toelichting op de Arbeidsomstandighedenwet 1998, daarna worden alle wijzigingen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren