Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

Artikel 34 geeft nadere invulling aan het begrip bestuurlijke boete en de wijze van oplegging daarvan.

Eerste lid

In het eerste lid wordt aangegeven dat, in verband met de noodzakelijke objectiviteit en ter voorkoming van willekeur het de voorkeur heeft, dat er onderscheid wordt gemaakt tussen degene die de overtreding constateert (de toezichthouder in casu de inspecteur) en degene die de boete oplegt (de daartoe aangewezen ambtenaar in casu de boete-oplegger). Deze systematiek is ook elders gevolgd in de Arbeidsomstandighedenwet. Met het oog op het vorenstaande is ervoor gekozen dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd door een daartoe aangewezen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren