Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Europese regelgeving

Inleiding

Wetgeving komt op verschillende manieren tot stand. Een belangrijke impuls voor onze Nederlandse (arbo)wetgeving is de laatste jaren gekomen uit de Europese Unie. In de volksmond komt er een hoop wetgeving uit ‘Brussel’. Dit is op zich juist: aangenomen wordt, dat ruim vijftig procent van onze wetgeving langs die weg tot stand komt. Voor een wet als de Arbowet wordt zelfs gesteld, dat ruim negentig procent van deze wetgeving langs deze weg tot stand is gekomen. Dat gebeurt vooral door middel van richtlijnen. Maar ook andere middelen zijn denkbaar.

Gemeenschapsrecht

Bij het Gemeenschapsrecht van de Europese Unie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren