Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 4.12 (Schakelbepaling)

In het nieuwe artikel 4.12 in paragraaf 1 van afdeling 2 van hoofdstuk 4 is bij besluit van 29 maart 2002 (Stb. 190) een schakelbepaling opgenomen waarbij is bepaald dat ten aanzien van kankerverwekkende of mutagene stoffen of kankerverwekkende processen naast de voorschriften van afdeling 1 (voorschriften voor het werken met gevaarlijke stoffen) ook de voorschriften van afdeling 2 van toepassing zijn. In verband hiermee is het opschrift van afdeling 2 gewijzigd in ’Afdeling 2 aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen of kankerverwekkende processen’ en is ook het opschrift

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren