Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De bijzondere positie van het onderwijs

Artikel 2 van de wet bepaalt, dat het bij of krachtens die wet bepaalde mede van toepassing is op de verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen of gedeelten daarvan, open ruimte daaronder begrepen, die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk. Het vierde lid, onderdeel c, van artikel 16, van de Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de wet geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is op arbeid verricht door werknemers en verrichtingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van leerlingen en studenten in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren