Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In deze paragraaf zijn aanvullende voorschriften met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie bij arbeid met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Wijzigingen in Arbeidsomstandighedenbesluit

Bij Besluit van 7 februari 2004 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd (Stb. 2004, 69) met betrekking tot de regels voor de voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers, zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2, afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De wijziging betreft het vervangen van de verplichting voor het opstellen van een Arbeidsveiligheidsrapportage (AVR) door de verplichting tot het uitvoeren van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren