Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: E.B.M.J. Snelder
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Garagewerktuigen

Bij werkzaamheden in garages worden werktuigen gebruikt om voertuigen te repareren en te conserveren. Het betreft onder andere boormachines, slijpmachines, boutentollen, lasapparatuur en spuitapparatuur. Daarnaast heeft men te maken met smeerputten en hefbruggen.

Een aantal machines wordt elders in dit boek besproken, onder andere handgereedschap (Handgereedschap) en lasapparatuur (Lasapparatuur). Daarnaast spelen uiteenlopende zaken, zoals milieu (Milieuveiligheid), klimaat (deel D), elektriciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen (Persoonlijke beschermingsmiddelen) een rol.

Risico's

Werkzaamheden in garages kennen uiteenlopende risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Die hangen samen met:

    blootstelling aan giftige stoffen. Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld vrijkomen bij werkzaamheden met draaiende motoren,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren