Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 30, eerste en tweede lid

De Arbeidsomstandighedenwet maakt in artikel 30 onderscheid tussen vrijstellingen en ontheffingen.

Een vrijstelling wordt verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en geldt dan voor een categorie van bedrijven, inrichtingen of arbeidsverhoudingen. Vrijstellingen hebben hierdoor een algemeen karakter. Bij een categorie bedrijven (of inrichtingen) kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bedrijven, waarin niet meer dan een bepaald aantal werknemers werkzaam is, of aan bedrijven, waarin met dezelfde soort gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Bij een categorie arbeidsverhoudingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan die arbeidsverhoudingen, waarin huishoudelijk personeel, vrijwilligers of uitzendkrachten werkzaam zijn. Alle bestaande

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren