Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XIIIg behorend bij artikel 4.29 Arbeidsomstandighedenregeling

Protocol Informatieuitwisseling ASBESTverwijdering Inspectie SZW – Certificerende Instellingen Ondergetekenden, 1.Inspectie SZW, vertegenwoordigd door mr. J.A. van den Bos, Inspecteur-Generaal, hierna te noemen: ‘Inspectie SZW’, en 2.De aangewezen Certificerende Instelling: a.Bureau Veritas Inspections and Certification The Netherlands B.V. vertegenwoordigd door: de heer C.J.G. Laarhuis, directeur; b.Eerland Certification B.V., vertegenwoordigd door: ing. E. Eerland, directeur; c.Kiwa N.V. vertegenwoordigd door:de heer B. Meekma, directeur; d.SGS Intron B.V. vertegenwoordigd door: de heer W.H.M. van Loon, algemeen directeur e.SGS Nederland B.V. vertegenwoordigd door: de heer A.G. Siraa, directeur f.TÜV Nederland QA B.V. vertegenwoordigd door: de heer A.C. Boon, directeur hierna te noemen: ‘Certificerende Instelling’ Overwegende dat: 1.artikel 29a van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren