Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XVI behorend bij Artikel 6.1, 2e lid

Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht op certificatie-instellingen belast met: persoonscertificatie op het gebied van Werken onder Overdruk Document: WDAT-WOD-P Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Definities 3 Werkveldspecifieke kenmerken 3.1 Beschrijving van het document 3.2 Actieve partijen 3.3 Risicoanalyse 4 Eisen ten behoeve van de aanwijzing 4.1 persoonscertificatie bij werken onder overdruk 4.2 Aanwijzingscriteria 5 Toezicht op de cki’s 6 Maatregelen 1 Inleiding Werken onder overdruk betreft een risicovolle beroepsactiviteit. Om het maatschappelijke belang – veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor het werken onder overdruk. Onder werken onder overdruk wordt in overeenstemming met artikel 6.13 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren