Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

Dit hoofdstuk is ingrijpend gewijzigd met de inwerkingtreding van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Aan deze wijzigingen wordt apart aandacht besteed in dit hoofdstuk.

De handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet is opgedragen aan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). In bepaalde economische sectoren is het toezicht (gedeeltelijk) opgedragen aan andere organen. Bij arbeid tijdens vervoer door de lucht, over het water en over de weg houden ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (deze Inspectie wordt in de loop van 2012 samengevoegd met de VROM-Inspectie onder de nieuwe naam Inspectie Leefomgeving en Transport) van het Ministerie van Infrastructuur

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren