Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Preventiemedewerker

Door de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 van 7 april 2005, Stb. 202 is de aanpak van preventie-activiteiten in het bedrijf duidelijker gestructureerd door de verantwoordelijkheid voor de werkgever om onder de bij hem gewoonlijk werkzame werknemers tenminste een preventiemedewerker aan te wijzen, dan wel ervoor te kiezen zelf die taak te vervullen indien hij ten hoogste 25 werknemers heeft. De aangewezen preventiemedewerker dient op grond van artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 de werkgever te ondersteunen bij de dagelijkse preventietaken.

Maatwerkregeling en deskundigen

De werkgever is op grond van artikel 14 van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren