Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichtingen en wetgeving

Voor bedrijfshulpverlening is vooral van belang de Arbowet die geldt voor alle werkgevers in Nederland.

In de Arbowet is niet alleen beschreven dat er bedrijfshulpverlening moet zijn maar ook welke taken daar ten minste toe behoren en waar deze aan moet voldoen.

In artikel 3 is de verplichting beschreven en in artikel 15 is aangegeven wat ze ten minste moeten doen en kunnen. Dit houdt in elk geval in:

    het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren