Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Zwolle 28 mei 2018, zaak/rolnummer 08/994530-17 (P), ECLI:NL:RBOVE:2018:1816

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Eind september 2016 overlijdt een werknemer in een bedrijfshal van een Friese mestverwerker na een ongeval met een shovel. De rechtbank Overijssel concludeert dat het bedrijf van tevoren goed heeft nagedacht over de risico's van het werk en dat de medewerkers goed waren voorgelicht en geïnstrueerd en komt tot het oordeel, dat het bedrijf niet in strijd met de Arbowet heeft gehandeld.

Vrijspraak na dodelijk ongeval met shovel

Artikel 1, 5, 8 en 32 Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 3.2, 7.2 en 7.4 Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 2 en 3a Warenwetbesluit machines

Richtlijn nr. 2006/42/EG

Rechtbank Zwolle, 28 mei 2018

Zaak/rolnummer 08/994530-17 (P)

ECLI:NL:RBOVE:2018:1816

Feiten

Een bedrijf verwerkt organische

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren