Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. Ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 21 - maart - 2002 NJB 2002, p. 1119, nr. 19

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een ambtenaar neemt tijdens een conferentie deel aan een verplichte avondoefening en komt daarbij ten val in een konijnenhol. Zij breekt haar enkel en vordert schadevergoeding van haar werkgever. Die weigert dit. Wegens het verplichte karakter van de oefening is de schade geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Reden waarom zowel rechtbank als Centrale Raad van Beroep de vordering toewijzen.

Val in konijnenhol tijdens verplichte conferentie is dienstongeval

Feiten

Een ambtenaar van de Belastingdienst neemt tijdens een zogeheten startconferentie van haar afdeling in februari 1990 deel aan een avondoefening, waarbij het spel levend stratego wordt gespeeld op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren