Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. C.M. Speear
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 25 - september - 2001 (niet gepubliceerd).

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Op een bouwplaats wordt geconstateerd dat de concentratie asbeststof in de lucht niet zo laag mogelijk wordt gehouden. Omdat sprake is van een overtreding van artikel 4.45 Arbobesluit, wordt aan de werkgever een bestuurlijke boete opgelegd. De werkgever maakt hiertegen bezwaar bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Minister verklaart op 25 september 2001 het bezwaar van de werkgever gegrond, omdat deze werkgever voor de toepassing van de Arbowet ten onrechte is aangemerkt als normadressaat. Niet hij, maar het bedrijf aan wie hij zijn werknemers heeft uitgeleend, had behoren te worden aangesproken.

Uitlener geen werkgever in de zin

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren