Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank 's-Gravenhage 1 - juni - 2004

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Arbeidsinspectie heeft in 2001 aan het bestuur van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) meegedeeld dat deze enkele artikelen van de Arbowet en het Arbobesluit onvoldoende naleeft. Het COA kreeg hiervoor een eis opgelegd. Zij heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De Rechtbank te Den Haag oordeelt op 1 juni 2004 dat de staatssecretaris van SZW het besluit onzorgvuldig heeft voorbereid en niet voldoende heeft gemotiveerd. Het besluit wordt vervolgens vernietigd.

Hoe bereik je optimale arbeidsveiligheid?

Feiten

De werkgever in deze zaak is het bestuur van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Medio 2001 kreeg het COA bezoek van de Arbeidsinspectie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren