Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. A.L. Gleusteen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 24 - september - 2002 RSV 2002, 288

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
In het Burgerlijk Wetboek is een samenloopregeling opgenomen voor de gevallen waarin de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever samengaat met het recht van de werknemer op ziekengeld. Als bekend wordt dat klachten van een werkneemster voortkomen uit zwangerschap, dan heeft de werkneemster recht op ziekengeld en geldt dus geen loondoorbetalingsverplichting meer. In dat geval dient de werkgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vierde dag van de ziekmelding het UWV op de hoogte te brengen. In een uitspraak van 24 september 2002 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat een redelijke wetsuitleg met zich meebrengt dat deze verplichting tot tijdige ziekmelding

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren