Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeoordeling

Het ontstaan van gehoorschade is mogelijk door de combinatie van geluidsniveau en de tijdsduur van dat geluidsniveau. In de Arbowet is een grenswaarde vastgelegd voor het gemiddelde geluidsniveau van 80 dB(A) bij een blootstellingsduur van 8 uur.

Als het gemiddelde geluidsniveau hoger is, bijvoorbeeld 83 dB(A), mag je nog maar 4 uur in dit geluidsniveau verblijven. In de tabel hieronder is per geluidsniveau aangegeven hoe lang je er veilig in kan verblijven.

Geluidsniveau (dB(A))

 Veilige tijdsduur

Geluidsniveau
(dB(A))

Veilige tijdsduur

 80

 8,0 uur

 93

 24,1 minuten

 83

 4,0 uur

 96

 12,1 minuten

 86

 2,0 uur

 99

 6,0 minuten

 89

 1,0 uur

 102

 3,0 minuten

 92

 30,3 minuten

 105

 1,5 minuten

Stel dat het gemiddelde geluidsniveau 95 dB(A) bedraagt, dan moet je na 15 minuten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren