Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bouwbesluit

Veiligheidssignalering die in het Bouwbesluit aan de orde komt omvat:

  • verbod op roken en open vuur (zie Verbodsborden);

  • nooddeuren, nooduitgangen;

  • vluchtrouteaanduiding (zie Reddingsborden);

  • aanduiding blusmiddelen (zie Reddingsborden);

  • plattegronden met onder andere vluchtroute-aanduidingen bijv. bij aanvraag gebruiksvergunning.

Volgens het Bouwbesluit moet een vluchtrouteaanduiding aangebracht zijn op een duidelijk waarneembare plaats. In verband met rookontwikkeling worden deze borden ook wel eens laag bij de vloer geplaatst. Dat is echter niet verplicht.

Het Bouwbesluit verwijst naar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren