Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Noord-Holland, kantonrechter Zaanstad, 11 april 2016, zaak/rolnummer

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een schoonmaakster loopt op tegen een glazen wand en raakt daardoor arbeidsongeschikt. De kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk, omdat de wand niet was voorzien van markeringen en daarmee niet voldeed aan de Arbowet.

Glazen wand niet goed gemarkeerd

Artikel 3.11, vierde lid Arbeidsomstandighedenbesluit,

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek

Artikel 1019w en 1019z Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Rechtbank Noord-Holland, kantonrechter Zaanstad, 11 april 2016, zaak/rolnummer

4485704 EJ VERZ 15-61, ECLI:NL:RBNHO:2016:4683

Feiten

Een vrouw werkt sinds 21 juni 2011 als schoonmaakster bij schoonmaakbedrijf Succes en is tewerkgesteld in een universiteitsgebouw. Negen dagen later, op 30 juli 2011, loopt zij tijdens haar werk tegen een glazen wand en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren