Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. M. Jansen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof Amsterdam 10 - december - 1998 JAR 1999, 30

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer kan in bepaalde omstandigheden in goed vertrouwen afgaan op het advies van een arts die in Nederland niet als zodanig wordt erkend en zichzelf volgens dat advies arbeidsongeschikt achten. Aldus besliste het Hof Amsterdam in een uitspraak (hoger beroep in kort geding) van 10 december 1998.

Alternatieve geneesheren

Feiten

Werkneemster krijgt verlof voor twee dagen. Zij reist af naar Londen en bezoekt daar een holistic practioner omdat ze lichamelijke en psychische klachten heeft. Deze arts raadt haar aan nog twee weken in Londen te blijven voor verdere behandeling. Daarop belt werkneemster haar werkgever en zegt, in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren