Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. A.L. Poort-Gleusteen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 3 - oktober - 2003

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft na een reeks van besluiten bepaald dat de werknemer toegenomen arbeidsongeschikt moet worden geacht. De werknemer heeft om arbeidskundige redenen recht op een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zijn medische situatie is niet veranderd. De vraag is dan ook wanneer deze herziening, uitgaande van een wachttijd, dient in te gaan. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 3 oktober 2003 dat voor de vaststelling van de datum van einde wachttijd in beginsel kan worden aangeknoopt bij de datum waarop het gesprek met de arbeidsdeskundige heeft plaatsgevonden

Arbeidsongeschiktheid toegenomen om arbeidskundige redenen

Feiten

Een productiemedewerker is op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren