Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 22-08-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inspectie SZW

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en handhaaft de wet waar nodig. Zij spoort ernstige fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit in haar domein op. Zij onderzoekt de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en de kans op effect groot is.

Risicogericht toezicht

De Inspectie SZW wil zicht hebben op de belangrijkste risico’s op het SZW-terrein. Door risicoanalyse brengt de Inspectie nieuwe risico’s op haar terrein in kaart.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren