Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voordat persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet, dient er een inventarisatie van de aanwezige veiligheids- en gezondheidsgevaren en hieraan verbonden risico's te worden uitgevoerd. Deze risico-inventarisatie moet in ieder geval worden aangepast indien (artikel 5 Arbowet):

  • de daarmee opgedane ervaring daartoe aanleiding geven (bijv. uit de toepassing blijkt dat bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen niet de gewenste bescherming geven);

  • de werkmethoden of de omstandigheden veranderen (bijv. aanschaf van nieuwe machines, verhuizing van het bedrijfspand, projectmatige activiteiten);

  • zich verbeteringen voordoen (zoals op de markt komen van nieuwe, minder schadelijke materialen of machines).

Redelijkerwijs principe

Nadat de gevaren en de hieraan verbonden risico's in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren