Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. drs. M.Y.H.G. Erkens
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Utrecht 27 - mei - 2003 JAR 2003, 190

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een medewerkster informatiebalie wordt aangesproken op haar gedrag. Zij meldt zich daarop ziek. De werkgever biedt haar een aantal andere functies aan, en na mediation nog een aantal. De medewerkster weigert ze allemaal. Op 27 mei 2003 ontbindt de Kantonrechter te Utrecht de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding aan de werkneemster. Naar zijn oordeel is de verstoring van de arbeidsrelatie voornamelijk te wijten aan de medewerkster.

Niet accepteren passende functie: geen ontbindingsvergoeding

Feiten

Een werkneemster van 57 jaar is sedert maart 1993 bij de werkgever in dienst. Aanvankelijk werkt zij als caissière, later vervult zij de functie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren