Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Drs. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 6 - februari - 2008 LJN BC4505

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer heeft, op grond van artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek, tijdens ziekte gedurende 104 weken recht op doorbetaling van zijn loon, althans een gedeelte daarvan. Gelet op de wettelijke bepalingen en afspraken met de sociale partners bedraagt die doorbetaling over twee jaar maximaal 170% van het maximumdagloon. De werkgever moet langer doorbetalen als hij zich niet houdt aan de juiste termijn van ziekmelding (artikel 38 Ziektewet), of als hij niet voldoende gedaan heeft aan re-integratie-inspanningen om zo zijn zieke werknemer binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) of daarbuiten (tweede spoor) te re-integreren. Het UWV heeft beleidsregels waarin het beleid inzake

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren