Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. Rob Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Gerechtshof Den Haag, 5 augustus 2014 - 200.121.882 - ECLI:NL:GHDHA:2014:2519; JAR 2014/226

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een ingeleende werknemer veroorzaakt schade bij het bedrijf waar hij gedetacheerd is. De inlener probeert de schade te verhalen bij het uitlenend bedrijf met een beroep op art. 6:170 BW. Daarin staat, dat de werkgever aansprakelijk voor de schade van een derde, die is veroorzaakt door een fout van een ondergeschikte. Maar het artikel is niet volgens het gerechtshof niet van toepassing in de relatie inlener-uitlener.

Inlenend bedrijf zelf aansprakelijk voor schade

Artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek

Gerechtshof Den Haag, 5 augustus 2014 - 200.121.882 - ECLI:NL:GHDHA:2014:2519; JAR 2014/226

Feiten

Het Werkbedrijf Goeree-Overflakkee is een zogenaamd SW bedrijf, aangewezen voor de uitvoering

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren