Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Definities

De oogbescherming is bedoeld om zowel het zicht op de arbeidsplaats ongehinderd te behouden als de ogen te beschermen tegen aantasting door mechanische en fysische bedreigingen. Hoewel deze beide voorwaarden zich slechts moeizaam met elkaar verstaan, dient het ontwerp zodanig te zijn dat het fysiek functioneren van de gebruiker van de veiligheidsbril zo min mogelijk hinder daarvan ondervindt. De bescherming mag als gevolg van het daadwerkelijk gebruik van de bril niet wezenlijk veranderen.

Geometrische en optische voorwaarden

De geometrie en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren