Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Brandwerende scheidingen

In gebouwen zijn in de regel brandwerende scheidingen aangebracht. Zelfsluitende deuren in brandwerende scheidingen zijn soms voorzien van een aanduiding zoals hierboven staat aangegeven ‘Brandscheiding, deuren sluiten’.

Elke leidingdoorvoer is een potentieel ‘lek’ in deze brandscheiding. De leidingdoorvoeren bevinden zich veelal boven verlaagde plafonds en in leidingschachten. Voorkomen moet worden dat door gaten in de brandscheiding een brand of rook een andere ruimte kan binnendringen. Een zichtbare opening in een brandscheiding, rond een leiding of kabelgoten moet daarom altijd worden dichtgezet met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren