Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XIIb behorend bij artikel 4.17b

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige

Document: WSCS-VD

INHOUD

1.

INLEIDING

2.

DEFINITI ES

3.

WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN

3.1

Beschrijving schema

3.2

Actieve partijen

3.3

Risicoanalyse en afbreukcriteria

4.

CERTIFICATIEREGLEMENT

4.1

Doelstelling

4.2

Certificatieprocedure

4.3

Certificatiebeslissing

4.4

Geldigheidsduur van het certificaat

4.5

Geldigheidscondities

4.6

Klachtenregeling

4.7

Bezwaarprocedure

4.8

Register voor vakbekwaamheid

4.9

Norminterpretatie

5.

EXAMENREGLEMENT

5.1

Doelstelling

5.2

De exameninstelling

5.3

Eisen te stellen aan het examenpersoneel

5.4

Eisen te stellen aan het examen

5.5

Beheer itembank

6.

TOEZICHT

6.1

Medewerking aan toezicht

6.2

Frequentie van het toezicht

6.3

De wijze van uitvoering van het toezicht

6.4

Verslag van bevindingen

6.5

Maatregelen (artikel 1.5 E Arbobesluit)

7.

ONDERWERP VAN CERTIFICATIE

8.

CERTIFICATIECRITERI A

9.

EIND TERMEN

9.1

Algemene eindtermen professioneel vuurwerk, pyrotechniek, veiligheid en gezondheid

9.2

Eindtermen groot vuurwerk

9.3

Eindtermen pyrotechnische speciale effecten

10.

TOETSMETHODIEK BIJ INITIËLE CERTIFICATIE

10.1

Toetstermen

10.2

Beoordelingsmethode

10.3

Cesuur examen

11.

HERCERTIFICATIE

12.

HET CERTIFICAAT

13.

GELDIGHEIDSCONDITIES

BIJLAGE A GEDRAGSCODE VUURWERKDESKUNDIGE

BIJLAGE B: OVERGANGSREGELING

Deel I: Algemene Bepalingen Deel I van dit certificatieschema bevat algemene uitgangspunten en bepalingen voor certificatie door CKI’s en voorwaarden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren