Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een Hongaarse werknemer krijgt bij het werk aan de slachtbaan van een vleesverwerker het slagersmes in zijn arm. De rechter kent de eis tot schadevergoeding toe, omdat de man onvoldoende instructie en voorlichting in zijn eigen taal heeft gekregen. Daarmee heeft de werkgever van niet voldaan aan de op hem rustende zorgplicht en is daarmee aansprakelijk voor de gevolgen van het bedrijfsongeval.

Instructie moet in eigen landstaal

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek

Artikel 1019w wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Rechtbank Overijssel, zp. Zwolle, 25 oktober 2016 –

Zaak/rolnummer 5101211 HA VERZ 16-72 - ECLI:NL:RBOVE:2016:4149

Feiten

Een Hongaarse man wordt door Oranje Personeelsdiensten (vleesverwerker en detacheerder)

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren