Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 23 - september - 2009 LJN BJ8466 en LJN BK3046

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
In twee recente uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich uitgesproken over het besluitkarakter van de re-integratievisie. Door aan een betrokkene (zaak van 23 september 2009) mee te delen dat vooralsnog geen re-integratie-instrumenten zullen worden ingezet, heeft het UWV te kennen gegeven de aan haar ingevolge artikel 30, lid 1 sub b van de wet Suwi toebedeelde re-integratietaak niet uit te voeren. Dat betekent volgens de CRvB een rechtsvaststelling van de aanspraken van betrokkene op re-integratie. Een op rechtsgevolgen gericht besluit dus. Ook in de zaak van 11 november 2009 heeft het UWV een re-integratievisie aan betrokkene kenbaar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren